GDPR 2018​

Er jeres hjemmeside endnu ikke optimeret til den nye persondataforordning, som trådte i kraft d. 25. maj?

Hvad er gdpr?

Genereal Data Protection Regulation forkortes, GDPR, og er en  forordning udarbejdet af EU, som har til formål at beskytte EU borgeres datarettigheder. Der er kommet nye tilføjelser til den allerede eksisterende lovgivning på området om håndtering af persondata. Den nye EU persondataforordning stiller en række nye krav, som virksomheder skal have opfyldt fra d. 25 maj 2018.

Er du interesseret i mere generel viden om GDPR? Så finder du forskellige artikler og indlæg indenfor området her. Ellers kan du finde mere information om de mest markante tilføjelser fra forordningen længere nedenfor samt løsningsmuligheder.

6 markante ændringer

DET NYE REGELSÆT SOM GDPR INDEHOLDER, BYDER PÅ EN LÆNGERE RÆKKE ÆNDRINGER. NOGLE ÆNDRINGER ER MERE MARKANTE END ANDRE. VI HAR KORT BESKREVET DE MEST RELEVANTE RETSGRUNDLAG NEDENFOR.

1. Territorialt omfang

Den nye persondataforordning åbner op for udvidet juridisk rækkevidde. Dette betyder at virksomheder som håndterer EU borgeres data, ligeledes er omfattet af GDPR direktivet uanset geografiske placering.

Eksperter vil argumentere for, at dette er den mest omfattende af ændringerne, da det kommer til at have en effekt på mange virksomheder udenfor EU.

2. den nye strafferamme

Strafferammen for at bryde den nye forordning er blevet udvidet markant.

Under den nye GDPR forordning kan virksomheder som bryder forordningen modtage en bøde på op til 4 % af deres årlige omsætning, modtage den maksimale bøde på  149 millioner kroner, eller 2 % af omsætningen for ikke at informere Datatilsynet om eventuelt databrud. 

3. nye krav til samtykke

Forordningen nedsætter en ny række krav til, hvordan virksomheder skal indsamle samtykke til datahåndtering.

Dette betyder at virksomheder ikke længere, kan skrive sig ud af det igennem brugerbetingelser, men skal have et klart defineret og dokumenteret samtykke fra den respektive person. 

4. indberetning af sikkerhedsbrud

Det nye regelsæt sætter ligeledes nogle krav til, hvordan virksomheder skal reagere ved et sikkerhedsbrud. Et sikkerhedsbrud kunne fx være, at en arbejdscomputer bliver stjålet eller går tabt. 

I sådanne tilfælde er danske virksomheder forpligtiget til at underette Datatilsynet indenfor 72 timer efter bruddet er blevet opdaget. Ligeledes skal de bevirkede informeres.

5. retten til data-adgang

I blandt de nye tiltag finder man også retten til, at en person på ethvert givent tidspunkt kan efterspørge hvorvidt deres data bliver anvendt, hvad dataene bliver brugt til, samt hvor denne data opbevares. 

Denne rettighed indebærer også at en person, uden ekstra omkostninger, skal kunne modtage en elektronisk kopi af den data, som en virksomhed opbevarer.

6. retten til at blive glemt

En person har ret til at få sine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, hvis en af 6 forhold gør sig gældende. 

Disse forhold indebærer blandt andet, at personoplysningerne ikke længere er nødvendige. Oplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller at personen tilbagetrækker det samtykke, der er grunden til databehandlingen. 

hvad betyder det så for din hjemmeside?

ikke alle nye ændringer i persondataforordningen kommer til at have en direkte indvirkning på din hjemmeside. dog kræver dele af forordningen en direkte og praktisk løsning på din hjemmeside.

Digital markedsføring - Google Adwords

De paragraffer som får en direkte indvirkning, indebærer blandt andet en ny tilgang til accept af cookies og justeringer i privatlivs- og persondatapolitikken på jeres hjemmeside. Har du derudover en webshop, gælder der også ændringer i forhold til opbevaring af bankoplysninger fra dine kunder og tredjeparts håndtering af transaktioner. 

I samarbejde med Din Jurist har vi udarbejdet en række pakkeløsninger, som vi implementere for jer. Så I slipper for at koordinere indsatsen, som både kan være kompliceret og tidskrævende.  

 

pakkeløsninger til GDPR

Vi er transparante & ligeså er vores priser

 

 

GDPR er for mange en jungle at navigere rundt i og finde ud af, hvad man aktivt skal gøre ifht. markedsføring, salg, HR og sin hjemmeside. 
Derfor har vi udarbejdet tre pakkeløsninger, så I har mulighed for at garderer jeres hjemmeside på forskellige niveauer og skaber en konkurrencemæssig fordel.

 

tekniske pakke

DKK 3995 ekskl. moms
 • KONTAKTFORMULAR

  (aktivt samtykke)
 • COOKIE INDSTILLINGER
  (aktivt samtykke)
 • TILPASSE NYHEDSBREV
  (aktivt samtykke)
 • PRIVATLIVSPOLITIK
  (skabelon)
 • PERSONDATAPOLITIK
  (skabelon)

teknisk og juridisk pakke

DKK 6495 ekskl. moms
 • KONTAKTFORMULAR
  (aktivt samtykke)
 • COOKIE INDSTILLINGER
  (aktivt samtykke)
 • TILPASSE NYHEDSBREV
  (aktivt samtykke)
 • PRIVATLIVSPOLITIK
  (skabelon)
 • PERSONDATAPOLITIK
  (skabelon)
 • FULD SKABELONPAKKE
  (se indhold nedenfor)

fuld proces

FULD TEKNISK OG JURIDISK PAKKE
DKK +15000 ekskl. moms
 • KONTAKTFORMULAR
  (aktivt samtykke)
 • COOKIE INDSTILLINGER
  (aktivt samtykke)
 • TILPASSE NYHEDSBREV
  (aktivt samtykke)
 • PRIVATLIVSPOLITIK
  (skabelon)
 • PERSONDATAPOLITIK
  (skabelon)
 • FULD SKABELONPAKKE
  (se indhold nedenfor)
 • JURIDISK BISTAND
  (Møde med jurist)
HELGARDERING

den fulde skabelonpakke indeholder:

 • Beredskabsplan ved databrud
 • Databrudslog
 • Ekstern persondatapolitik
 • Intern persondatapolitik
 • Fortegnelser
 • Konsekvensanalyse
 • Vejledning til udfyldning af skabeloner
 • Privatlivspolitik
 • Risikovurdering
 • Samtykke til brug af foto på sociale medier
 • Samtykke til brug af foto ved testimonials
 • Samtykke til brug af HR foto
 • Universal samtykkeerklæring
 • Sikkerhedspolitik
 • Sletningsprocedure
 • Databehandleraftale

Typisk stillede spørgsmål

Enhver medlemsstat af EU har deres egen datatilsynsmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet som er den centrale og uafhængige myndighed ift. tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Ligeledes er det Datatilsynet som foretager inspektioner hos myndigheder og virksomheder. Dog er det ikke Datatilsynets opgave at være den dømmende instans, men herimod de danske domstole. 

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union offentliggjorde i 2016 forordningen, som ligger tilgængelig på EU’s officielle hjemmeside. Siden finder du her, hvor der også er mulighed for at downloade indholdet, samt vælge det på forskellige sprog.

Ligeledes er der mulighed for, at finde vejledninger omkring forståelsen og anvendelse af den nye ordning på Datatilsynet egen hjemmeside her.

GDPR berører i princippet behandlingen af personoplysninger. Personoplysninger er ifølge Datatilsynets ordbog defineret som “Enhver form for information om en identificerbar fysisk person” Dette kunne fx være navn, køn, e-mailadresse, IP-adresse og fysisk adresse. 

Ligeledes defineres fortrolige oplysninger iflg. straffeloven §152 stk. 3. som “En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.” Dette kunne være race, etnicitet, politisk overbevisning og helbredsdata.

Trin 1 ud af 2

Sammensæt jeres pakke

OBS! Fuld proces pakke starter fra 15.000 DKK.

Tilvalgsmuligheder

* Ved dette tilvalg implementere vi de tekniske løsninger,
som sikre at I og jeres kunder er i sikkerhed, når de handler
på jeres webshop.
* Vælger I dette tilvalg, åbner det op for 2 konsulenttimer,
hvor I får muligheden for individuel og specifik juridisk hjælp.
normalpris 2400 kr. ekskl. moms.
0,00 kr.
Asger Teglgaard

Asger Teglgaard Jørgensen
Adm. Direktør

+45 42 90 99 71
at@coweb.io

"Brænder du inde med spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte mig"

Skal jeg ringe til dig?

Coweb - dit digitale bureau
 • Info@coweb.io
 • +45 42 90 99 71

Send en forespørgsel & bliv ringet op

Så har du et uforpligtende tilbud inden dagen er omme

Er du i tvivl om hvad du egentligt har brug for, så ring endelig til os på
tlf. +45 42 90 99 71

Vi ser frem til at give dig flere kunder online

Få et gratis forsideudkast

Det kan være svært at forestille sig hvordan en ny hjemmeside kan se ud.
Derfor giver vi dig et gratis bud på hvordan din nye forside kan se ud.

Vi ser frem til at give dig flere kunder digitalt