Vejstrup efterskole

Facebook kampagne – efterskolernes dag

  • 472.525 eksponeringer
  • +1.500 fremmødte på dagen
  • 64 % flere tilmeldinger til efterskolen
Vejstrup Efterskole case facebook annoncering

Vejstrup Efterskole er en innovativ gymnastikefterskole, der vil øge elevernes lyst til deltagelse i aktive fællesskaber. De vil udvikle elevernes faglighed og deres kreativitet, samt  bidrage til udviklingen af den danske gymnastiktradition. Der går hvert år over 200 elever på skolen. 

%
Flere tilmeldinger til efterskolen
+
Besøgende til eventet

Udfordringen

Vejstrup efterskole ønskede at øge tilmeldingerne til efterskolen, og havde især fokus på flere tilmeldinger fra drenge. Da Efterskolernes Dag 2017 var lige rundt om hjørnet, skabte det en oplagt mulighed for at lave en kampagne med den begivenhed som omdrejningspunkt.

Vejstrup havde en formodning om hvem målgruppen var på forhånd, men gav os lov til at teste nogle forskellige målgrupper af.

Det resulterede i 15 forskellige målgrupper som blev kørt op mod hinanden og testet af, med det formål at sikre flest resultater til den bedste pris.

en del afannoncematerialet

Løsning

Selve kampagnen blev bygget op omkring begivenheden, ”Efterskolerne dag 2017”, med det delformål at få flere til at besøge efterskolen og opleve stemningen på dagen. Hvilket ultimativt gerne skulle munde ud i flere tilmeldinger til skolen efterfølgende, da det var kampagnens hoveformål.

Vi havde stor fokus på video i kampagnen, for at fange hovedmålgruppen som var de unge i alderen 13-17. Der blev brugt både lange klip som udstrålede stemning og livet på efterskolen. 

Men også kortere, hurtigere og mere actionprægede klip for at ramme særligt drengene.

Vi valgte også at målrette dele af kampagnen mod forældre, da det i sidste ende er dem der er beslutningstageren, hvilket viste sig at være en overraskende god målgruppe.

Resultater

Kampagnen blev vist næsten en halv million gange (472.525 eksponeringer), og nåede ud til 127.585 unikke personer.

Annoncematerialet blev taget rigtig godt imod, 26% af dem som så annoncerne valgte at interagere med indholdet. 

En stigning på 40 % i antallet af tilmeldinger til selve Facebook-begivenheden sammenlignet med sidste år. 

På selve dagen havde Vejstrup 1.500+ besøgende, hvilket var en stor succes.

Efter endt kampagne og alle tilmeldinger var talt sammen, kunne vi konstatere at der sammenlignet med sidste år, var kommet 64% flere tilmeldinger til skolen, samt 40% flere drengetilmeldinger.

%
I vækst sammenlignet med 2016
%
flere drenge tilmeldt
unikke personer ramt

rapportering

Efter endt kampagne fik Vejstrup en skræddersyet afrapportering af resultaterne, med alle relevante data inklusiv konklusion til brug i deres fremtidige markedsføring.

Blandt andet hvilke målgrupper der performede bedst i forhold til alder, demografi og interesser, samt hvilke former for indhold der præsterede bedst.

Vejstrup siger:

Vejstrup efterskole har i efteråret indledt et samarbejde med CoWeb. Særligt har vi haft tæt kontakt til Niclas og Frederik. 2 energiske fyre som har udvist stor samarbejdsvilje og taget de udfordringer op, som vi har haft med et smil. Gode løsninger er fundet, og det er tydeligt at de arbejder koncentreret og særligt også resultatorienteret, så vi som skole virkelig kan mærke at der bliver lagt vægt på kvaliteten af det vi ønsker produktet skal kunne. Vi glæder os til et fortsat samarbejde.
Charlotte Slot Thomas
PR-koordinator
Vejstrup Efterskole case facebook annoncering

Kunde:
Vejstrup Efterskole

Opgaver:
Optimering under kampagneforløb
Facebook-kampagne
Opsætning af business Manager 
Grafisk materiale til annoncer
Dataanalyse af resultater
Rapport for Facebookforløb
Evaluering på resultater
Opsat retargeting på hjemmeside

Hjemmeside:
https://vejstrup.dk

Niclas Johansen

Niclas W. Johansen
Head of Marketing

+45 42 90 99 71
nwj@coweb.io

"Er du interesseret i at høre hvilke marketingopgaver Facebook kan løfte, og hvilket potentiale din virksomhed har? Det vil jeg gerne fortælle dig"

Skal jeg ringe til dig?

Send en forespørgsel & bliv ringet op

Så har du et uforpligtende tilbud inden dagen er omme

Er du i tvivl om hvad du egentligt har brug for, så ring endelig til os på
tlf. +45 42 90 99 71

Vi ser frem til at give dig flere kunder online

Få et gratis forsideudkast

Det kan være svært at forestille sig hvordan en ny hjemmeside kan se ud.
Derfor giver vi dig et gratis bud på hvordan din nye forside kan se ud.

Vi ser frem til at give dig flere kunder digitalt